Beskæftigelse

Beskæftigelse
Syssel, arbejde, livsstilling.

Danske encyklopædi.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • beskæftigelse — be|skæf|ti|gel|se sb., n, r, rne, i sms. beskæftigelses , fx beskæftigelsesarbejde, beskæftigelsessituation …   Dansk ordbog

  • Beskæftigelse: statsminister — Politisk parti: Socialdemokraterna …   Danske encyklopædi

  • Ministry of Justice of Denmark — ( da. Justitsministeriet) is the Danish government ministry responsible for the general judicial system, including the police and the prosecution service, the courts of law, and prisons and the probation service. In addition, the Ministry is… …   Wikipedia

  • Ministry of Justice (Denmark) — Ministry of Justice of Denmark (Danish: Justitsministeriet) is the Danish government ministry responsible for the general judicial system, including the police and the prosecution service, the courts of law, and prisons and the probation service …   Wikipedia

  • Henrik Dam Kristensen — Tidligere minister. Tidligere beskæftigelse postbud fra Vorbasse …   Danske encyklopædi

  • Kommune — 1. Synonymer: Bylag, sogn, byområde. 2. En kommune er en politik/organisatorisk opdeling af Danmark. Danmark har 275 primærkommuner. Deres hovedopgaver er drift og administration af social, sundheds og skolevæsen, veje, sociale hjælpeordninger,… …   Danske encyklopædi

  • Okkupation — 1. Hærtægt, foreløbig indlemmelse, besættelse, bemægtigelse. 2. Beskæftigelse …   Danske encyklopædi

  • ergoterapi — er|go|te|ra|pi sb., en, er, erne (behandling med beskæftigelse af syge og handicappede) …   Dansk ordbog

  • syssel — I sys|sel 1. sys|sel sb., sys(se)len, sysler, syslerne (beskæftigelse); huslige sysler II sys|sel 2. sys|sel sb., sys(se)let, sysler, syslerne (HISTORISK et forvaltningsområde) …   Dansk ordbog

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”